HTML – Color Names

You can now view the cheat sheet below showing the table containing the HTML Color Codes. These color codes are represented in both Hex and RGB formats. This color cheat sheet is also available in PDF format.

SampleNameHexRGB
AliceBlue#F0F8FFRGB(15, 15, 143)
AntiqueWhite#FAEBD7RGB(250,235,215)
Aqua#00FFFFRGB(0,255,255)
Aquamarine#7FFFD4RGB(127,255,212)
Azure#F0FFFFRGB(240,255,255)
Beige#F5F5DCRGB(245,245,220)
Bisque#FFE4C4RGB(255,228,196)
Black#000000RGB(0,0,0)
BlanchedAlmond#FFEBCDRGB(255,235,205)
Blue#0000FFRGB(0,0,255)
BlueViolet#8A2BE2RGB(138,43,226)
Brown#A52A2ARGB(165,42,42)
BurlyWood#DEB887RGB(222,184,135)
CadetBlue#5F9EA0RGB(95,158,160)
Chartreuse#7FFF00RGB(128,255,0)
Chocolate#D2691ERGB(210,105,30)
Coral#FF7F50RGB(255,127,80)
CornflowerBlue#6495EDRGB(100, 148, 237)
Cornsilk#FFF8DCRGB(255,248,220)
Crimson#DC143CRGB(220, 20, 60)
Cyan#00FFFFRGB(0, 255, 255)
DarkBlue#00008BRGB(0, 0, 139)
DarkCyan#00008BRGB(0, 0, 139)
DarkGoldenRod#B8860BRGB(184, 135, 11)
DarkGray#A9A9A9RGB(169, 169, 169)
DarkGrey#A9A9A9RGB(169, 169, 169)
DarkGreen#006400RGB(0, 100, 0)
DarkKhaki#BDB76BRGB(189, 184, 107)
DarkMagenta#8B008BRGB(139, 0, 139)
DarkOliveGreen#556B2FRGB(85, 107, 47)
DarkOrange#FF8C00RGB(255, 140, 0)
DarkOrchid#9932CCRGB(153, 50, 204)
DarkRed#8B0000RGB(139, 0, 0)
DarkSalmon#E9967ARGB(233, 150, 122)
DarkSeaGreen#8FBC8FRGB(143, 188, 143)
DarkSlateBlue#483D8BRGB(71, 61, 139)
DarkSlateGray#2F4F4FRGB(47, 79, 79)
DarkSlateGrey#2F4F4FRGB(47, 79, 79)
DarkTurquoise#00CED1RGB(0, 206, 209)
DarkViolet#9400D3RGB(148, 0, 211)
DeepPink#FF1493RGB(255, 20, 145)
DeepSkyBlue#00BFFFRGB(0, 191, 255)
DimGray#696969RGB(105, 105, 105)
DimGrey#696969RGB(105, 105, 105)
DodgerBlue#1E90FFRGB(30, 143, 255)
FireBrick#B22222RGB(178, 34, 34)
FloralWhite#FFFAF0RGB(255, 250, 240)
ForestGreen#228B22RGB(34, 139, 34)
Fuchsia#FF00FFRGB(255, 0, 255)
Gainsboro#DCDCDCRGB(220, 220, 220)
GhostWhite#F8F8FFRGB(248, 248, 248)
Gold#FFD700RGB(255, 217, 0)
GoldenRod#DAA520RGB(218, 165, 32)
Gray#808080RGB(128, 128, 128)
Grey#808080RGB(128, 128, 128)
Green#008000RGB(0, 80, 0)
GreenYellow#ADFF2FRGB(172, 255, 47)
HoneyDew#F0FFF0RGB(240, 255, 240)
HotPink#FF69B4RGB(255, 105, 180)
IndianRed#CD5C5CRGB(205, 92, 82)
Indigo#4B0082RGB(76, 0, 130)
Ivory#FFFFF0RGB(255, 255, 240)
Khaki#F0E68CRGB(240, 230, 140)
Lavender#E6E6FARGB(230, 230, 250)
LavenderBlush#FFF0F5RGB(255, 240, 245)
LawnGreen#7CFC00RGB(126, 252, 0)
LemonChiffon#FFFACDRGB(255, 250, 205)
LightBlue#ADD8E6RGB(173, 216, 230)
LightCoral#F08080RGB(240, 128, 128)
LightCyan#E0FFFFRGB(224, 255, 255)
LightGoldenRodYellow#FAFAD2RGB(250, 250, 210)
LightGray#D3D3D3RGB(211, 211, 211)
LightGrey#D3D3D3RGB(211, 211, 211)
LightGreen#90EE90RGB(144, 238, 144)
LightPink#FFB6C1RGB(255, 182, 193)
LightSalmon#FFA07ARGB(255, 160, 122)
LightSeaGreen#20B2AARGB(32, 178, 171)
LightSkyBlue#87CEFARGB(135, 206, 206)
LightSlateGray#778899RGB(119, 136, 153)
LightSlateGrey#778899RGB(119, 136, 153)
LightSteelBlue#B0C4DERGB(179, 196, 222)
LightYellow#FFFFE0RGB(255, 255, 224)
Lime#00FF00RGB(0, 255, 0)
LimeGreen#32CD32RGB(50, 205, 50)
Linen#FAF0E6RGB(250, 240, 230)
Magenta#FF00FFRGB(255, 0, 255)
Maroon#800000RGB(128, 0, 0)
MediumAquaMarine#66CDAARGB(102, 205, 171)
MediumBlue#0000CDRGB(0, 0, 205)
MediumOrchid#BA55D3RGB(186, 885, 211)
MediumPurple#9370DBRGB(147, 112, 219)
MediumSeaGreen#3CB371RGB(60, 179, 113)
MediumSlateBlue#7B68EERGB(124, 104, 238)
MediumSpringGreen#00FA9ARGB(0, 250, 154)
MediumTurquoise#48D1CCRGB(72, 209, 204)
MediumVioletRed#C71585RGB(199, 21, 133)
MidnightBlue#191970RGB(25, 25, 112)
MintCream#F5FFFARGB(245, 255, 250)
MistyRose#FFE4E1RGB(255, 228, 225)
Moccasin#FFE4B5RGB(255, 228, 181)
NavajoWhite#FFDEADRGB(255, 222, 173)
Navy#000080RGB(0, 0, 128)
OldLace#FDF5E6RGB(253, 245, 230)
Olive#808000RGB(128, 128, 0)
OliveDrab#6B8E23RGB(107, 142, 35)
Orange#FFA500RGB(255, 165, 0)
OrangeRed#FF4500RGB(255, 69, 0)
Orchid#DA70D6RGB(218, 112, 214)
PaleGoldenRod#EEE8AARGB(238, 232, 170)
PaleGreen#98FB98RGB(152, 251, 152)
PaleTurquoise#AFEEEERGB(175, 238, 238)
PaleVioletRed#DB7093RGB(219, 112, 147)
PapayaWhip#FFEFD5RGB(255, 239, 213)
PeachPuff#FFDAB9RGB(255, 218, 185)
Peru#CD853FRGB(205, 133, 63)
Pink#FFC0CBRGB(255, 192, 203)
Plum#DDA0DDRGB(221, 160, 221)
PowderBlue#B0E0E6RGB(176, 224, 230)
Purple#800080RGB(128, 0, 128)
RebeccaPurple#663399RGB(102, 51, 153)
Red#FF0000RGB(255, 0, 0)
RosyBrown#BC8F8FRGB(188, 143, 143)
RoyalBlue#4169E1RGB(65, 105, 225)
SaddleBrown#8B4513RGB(139, 69, 19)
Salmon#FA8072RGB(250, 128, 114)
SandyBrown#F4A460RGB(244, 164, 96)
SeaGreen#2E8B57RGB(46, 139, 87)
SeaShell#FFF5EERGB(255, 245, 238)
Sienna#A0522DRGB(160, 82, 45)
Silver#C0C0C0RGB(192, 192, 192)
SkyBlue#87CEEBRGB(135, 206, 235)
SlateBlue#6A5ACDRGB(106, 90, 205)
SlateGray#708090RGB(112, 128, 144)
SlateGrey#708090RGB(112, 128, 144)
Snow#FFFAFARGB(255, 250, 250)
SpringGreen#00FF7FRGB(0, 255, 127)
SteelBlue#4682B4RGB(70, 130, 180)
Tan#D2B48CRGB(210, 180, 140)
Teal#008080RGB(0, 128, 128)
Thistle#D8BFD8RGB(216, 191, 216)
Tomato#FF6347RGB(255, 99, 71)
Turquoise#40E0D0RGB(64, 224, 208)
Violet#EE82EERGB(238, 130, 238)
Wheat#F5DEB3RGB(245, 222, 179)
White#FFFFFFRGB(255, 255, 255)
WhiteSmoke#F5F5F5RGB(245, 245, 245)
Yellow#FFFF00RGB(255, 255, 0)
YellowGreen#9ACD32RGB(154, 205, 50)